Zespół pracowników


RADCA PRAWNY Marek Duchowski

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia prawnicze ukończył z oceną bardzo dobrą broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilengo toruńskiego uniwersytetu. Podczas studiów był aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Toruń. Po ukończeniu studiów prawniczych odbył trzyletnią aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, a następni złożył z pozytywnym wynikiem końcowy egzamin radcowski. Radca Prawny Marek Duchowski jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

 

STALE współpracujemy z:

 

RADCĄ PRAWNYM Jarosławem Woźniakiem

Jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiował prawo również na niemieckim Uniwersytecie w Regensburgu. Obronił pracę magisterską w katedrze prawa cywilnego prof. Nesterowicza. Jej przedmiotem było zagadnienie czynu niedozwolonego w prawie cywilnym polskim i niemieckim. Mecenas Jarosław Woźniak jest specjalistą z zakresu prawa własności przemysłowej, a także prawa autorskiego, swoje usługi świadczy głównie na terenie Olsztyna.

Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej: Radca Prawny Jarosław Woźniak

 

Kancelaria Prawna Marek Duchowski jest otwarta na podejmowanie współpracy z radcami prawnymi i adwokatami również spoza Iławy. Ułatwia to świadczenie usług prawnych klientom, których sprawy rozstrzygane są przed Sądami w całej Polsce.