Cennik


Wynagrodzenie prawników ustalane jest zawsze indywidualnie z Klientem przed podjęciem współpracy. Wpływ na zapraponowanie konkretnej stawki ma to, czy Klientowi zależy na poradzie prawnej, sporządzeniu pisma czy też reprezentacji w sądzie. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od takich kwestii jak: rodzaj sprawy, nakład pracy wymagany przy jej prowadzeniu, a także od terminu wykonania zlecenia.

 

Z tytułu reprezentowania Klienta w danej sprawie przed sądami wynagrodzenie Radcy Prawnego pracującego w Kancelarii określone zostanie w umowie z Klientem. Podstawę dla ustalenia wynagrodzenia Kancelarii w tym wypadku stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2013.490).

 

Możliwe jest również złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych a także o przyznanie pomocy prawnej z urzędu. Konieczne jest wówczas złożenie wniosku i jednoczesne przedłożenie odpowiedniego oświadczenia; jest to: Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

 

Radca prawny Marek Duchowski występuje przed Sądami w Iławie, Ostródzie i Nowym Mieście Lubawskim również w ramch substytucji za radców prawnych i adwokatów działających w innych miastach w całej Polsce. Kontak tel.: 534 533 44.