Kancelaria Prawna Marek Duchowski

ul. Jana III Sobieskiego 2A lok. 7

14-200 Iława

(budynek CH Pod Kasztanem, 

poniżej Galerii Jeziorak)

tel.: 534 533 444

Udzielanie porad, sporządzanie pism,

reprezentacja przed sądami w sprawach z zakresu:

  • prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy,
  • prawa administracyjnego, prawa gospodarczego,
  • prawa karnego.

Zakres działalności:

Prawnicy pracujący w Kancelarii udzielają porad klientom indywidualnym, sporządzają pisma, prowadzą kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz reprezentują klientów w sądach i przed organami administracji publicznej w sprawach z zakresu:

  • prawa cywilnego;
  • prawa pracy;
  • prawa gospodarczego;
  • prawa administracyjnego;
  • prawa karnego.

Kancelaria Prawna zajmuje się m.in. sporządzaniem umów, prowadzeniem negocjacji i zawieraniem porozumień, dochodzeniem roszczeń i ściąganiem wierzytelności. Zarówno radca prawny jak i adwokat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniony do reprezentacji klientów przed Sądami.

Zasady współpracy:

Kancelaria Prawna reprezentuje interesy zarówno osób fizycznych jak i podejmuje współpracę z podmiotami gospodarczymi. Zasady współpracy zawsze dostosowywane są do indywidualnych potrzeb klientów. Pomoc prawna przedsiębiorcom najefektywniej udzielana jest w ramach ramowej umowy o stałej współpracy. Dzięki takiej umowie prawnicy pozostają w stałym kontakcie i są do stałej dyspozycji przedsiębiorcy, którego sprawy traktowane są priorytetowo względem pozostałych zleceń udzielanych Kancelarii Prawnej. Ponadto prawnicy dzięki takiej formie współpracy lepiej poznają specyfikę pracy i potrzeby przedsiębiorcy. Wówczas są oni w stanie udzielać efektywnych porad już na etapie kreowania stosunków prawnych przedsiębiorcy z jego kontrahentami.

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń są ustalane w porozumieniu z klientem przed rozpoczęciem współpracy. Mogą przybrać formę ryczałtu, wynagrodzenia godzinowego lub od zleconej sprawy.

Teren działania:

Radca prawny Marek Duchowski, a także radcy prawni i adwokaci, którzy współpracują z Kancelarią świadczą usługi prawne głównie na terenie Iławy, Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Zalewa, Susza, Kisielic. Jednak reprezentacja klientów obejmuje uczestnictwo w posiedzeniach Sądów również poza terenem powiatu iławskiego i nowomiejskiego. Kancelaria może ułatwić również kontakt klientom na ich życzenie z radcą prawnym lub adwokatem mającym siedzibę poza Iławą.

Cele współpracy:

Celem Kancelarii Prawnej jest skuteczne prowadzenie spraw klientów w taki sposób, by obie strony były usatysfakcjonowane osiągniętymi efektami współpracy.

Jeżeli zatem szukają Państwo pomocy pełnomocnika profesjonalnego: radcy prawnego lub adwokata, prosimy o kontakt na nr tel.: 534 533 444.

Reprezentacja Państwa interesów przez profesjonalnego pełnomocnika: to jest adwokata lub radcę prawnego gwaratuje prowadzenie sprawy na najwyższym poziomie.