Prawo cywilne


Kancelaria Prawna specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym.

W zakres świadczonych usług wchodzi m.in.: udzielanie porad, sporządzanie pism i reprezentacja w Sądzie w sprawach z zakresu m.in.:

  • roszczeń pieniężnych (pozwy o zapłatę);
  • odszkodowań i zadośćuczynień;
  • podziału majątku;
  • zasiedzenia;
  • służebności;
  • sporów wynikających z umów cywilnoprawnych;
  • eksmisji;
  • prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek.

Prawnicy Kancelarii Prawnej zajmują się udzielaniem porad, sporządzaniem pism oraz prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Radca prawny Marek Duchowski reprezentuje klientów w sądach, a także przed organami administracji publicznej.

Kancelaria Prawna świadczy szeroko pojęte usługi prawne: reprezentuje interesy osób fizycznych, podejmuje również współpracę z podmiotami gospodarczymi. Zasady współpracy ustalane są w drodze umowy z klientem. Umowa taka dostosowywana jest zawsze do indywidualnych potrzeb. Pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców najefektywniej jest udzielana w ramach ramowej umowy. Umowa o stałej współpracy może zostać zawarta na określony czas, a także bezterminowo. Dzięki takiej umowie prawnicy pozostają w ciągłym kontakcie z przedsiębiorcą. Jego zaś sprawy są traktowane priorytetowo względem ewentualnych pozostałych zleceń udzielanych Kancelarii Prawnej. Ponadto prawnicy są w stanie dzięki tej formie współpracy lepiej poznawać specyfikę pracy i potrzeby podmiotów gospodarczych. Możliwe jest doradzanie już na etapie kreowania stosunków prawnych przedsiębiorcy z jego kontrahentami. Wówczas porady prawne są udzielane efektywniej, a co za tym idzie sytuacja prawna przedsiębiorcy jest stabilniejsza. Kancelaria dzięki współpracy z radcami prawnymi i adwokatami również spoza terenu objętego działaniem Sądu w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim, może świadczyć usługi prawne klientom także spoza Iławy i Nowego Miasta Lubawskiego.