Prawo rodzinne


Radca Prawny Marek Duchowski reprezentuje również klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Kancelaria Prawna zajmuje się udzielaniem porad, sporządzanie pism i reprezentacją klientów w Sądach w sprawach których przedmiotem jest m.in.:

  • władza rodzicielska;
  • kontakty z dzieckiem;
  • miejesce stałego pobytu dziecka;
  • adopcja i przysposobienie;
  • alimentacja: alimenty na rzecz małoletnich, alimenty na rzecz małżonka, a także byłego małżonka;
  • rozwód;
  • separacja;
  • unieważnienie małżeństwa;
  • zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej.

Prawnicy Kancelarii Prawnej zajmują się udzielaniem porad, sporządzaniem pism oraz prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Radca prawny Marek Duchowski reprezentuje klientów w sądach, a także przed organami administracji publicznej.

Kancelaria Prawna świadczy szeroko pojęte usługi prawne: reprezentuje interesy osób fizycznych, podejmuje również współpracę z podmiotami gospodarczymi. Zasady współpracy ustalane są w drodze umowy z klientem. Umowa taka dostosowywana jest zawsze do indywidualnych potrzeb. Pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców najefektywniej jest udzielana w ramach ramowej umowy. Umowa o stałej współpracy może zostać zawarta na określony czas, a także bezterminowo. Dzięki takiej umowie prawnicy pozostają w ciągłym kontakcie z przedsiębiorcą. Jego zaś sprawy są traktowane priorytetowo względem ewentualnych pozostałych zleceń udzielanych Kancelarii Prawnej. Ponadto prawnicy są w stanie dzięki tej formie współpracy lepiej poznawać specyfikę pracy i potrzeby podmiotów gospodarczych. Możliwe jest doradzanie już na etapie kreowania stosunków prawnych przedsiębiorcy z jego kontrahentami. Wówczas porady prawne są udzielane efektywniej, a co za tym idzie sytuacja prawna przedsiębiorcy jest stabilniejsza. Kancelaria dzięki współpracy z radcami prawnymi i adwokatami również spoza terenu objętego działaniem Sądu w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim, może świadczyć usługi prawne klientom także spoza Iławy i Nowego Miasta Lubawskiego.