Prawo gospodarcze


Kancelaria Prawna zajmuje się m.in. sporządzaniem umów, prowadzeniem negocjacji i zawieraniem porozumień, dochodzeniem roszczeń i ściąganiem wierzytelności.

Proponujemy zawarcie umowy o stałej współpracy. Zasady rozliczeń i wynagrodzenie są ustalane w porozumieniu z klientem przed rozpoczęciem współpracy. Możliwy jest ryczałt, stawka wynagrodzenia godzinowego lub stawka od zleconej sprawy.


Prawnicy Kancelarii Prawnej zajmują się udzielaniem porad, sporządzaniem pism oraz prowadzeniem kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. Radca prawny Marek Duchowski reprezentuje klientów w sądach, a także przed organami administracji publicznej.

Kancelaria Prawna świadczy szeroko pojęte usługi prawne: reprezentuje interesy osób fizycznych, podejmuje również współpracę z podmiotami gospodarczymi. Zasady współpracy ustalane są w drodze umowy z klientem. Umowa taka dostosowywana jest zawsze do indywidualnych potrzeb. Pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców najefektywniej jest udzielana w ramach ramowej umowy. Umowa o stałej współpracy może zostać zawarta na określony czas, a także bezterminowo. Dzięki takiej umowie prawnicy pozostają w ciągłym kontakcie z przedsiębiorcą. Jego zaś sprawy są traktowane priorytetowo względem ewentualnych pozostałych zleceń udzielanych Kancelarii Prawnej. Ponadto prawnicy są w stanie dzięki tej formie współpracy lepiej poznawać specyfikę pracy i potrzeby podmiotów gospodarczych. Możliwe jest doradzanie już na etapie kreowania stosunków prawnych przedsiębiorcy z jego kontrahentami. Wówczas porady prawne są udzielane efektywniej, a co za tym idzie sytuacja prawna przedsiębiorcy jest stabilniejsza. Kancelaria dzięki współpracy z radcami prawnymi i adwokatami również spoza terenu objętego działaniem Sądu w Iławie i Nowym Mieście Lubawskim, może świadczyć usługi prawne klientom także spoza Iławy i Nowego Miasta Lubawskiego.